BEL AIR

Een Nederlands-Duits INTERREG V A-project

PROJECT

BEL AIR staat voor "Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by Innovative technologies and Internet of Things Resources". In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel mensen als ook dieren verantwoordelijk voor aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie. Hiervoor zou een innovatief technologisch systeem ontwikkeld moeten worden dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies aan de bron en zo in eerste instantie binnen de stal tegengaat, dus idealiter vóórdat ze in de stallucht terecht komen. Het project zal hiervoor in twee fases opgedeeld worden; analyse- en toepassingsfase. Beide fases zullen deels parallel verlopen en elkaar aanvullen. Verschillende technologieën worden ingezet, die aan het eind van de fases telkens in een nieuw product uitstromen.
In de analysefase (fase I) streven de projectpartners het doel na, met hulp van gekoppelde sensoren de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in de stal beter leren te begrijpen. Op basis van de verzamelde data en de opgedane kennis wordt een eerst product ontwikkeld: Een monitoring-/analysetool, het zogenaamde Endotoxin Dashboard, die op innovatieve wijze de weergave en prognose van de aanwezigheid van endotoxine binnen de stal kan laten zien. Met hulp van het dashboard kan de productiecyclus, zoals vanuit een cockpit, manueel of automatisch worden bestuurd, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht op een reductie van endotoxine emissies aan te sturen. Elke veehouder kan het dashboard zonder verdere vereisten voor zijn werk gebruiken.
In de toepassingsfase (fase II) staat de oplossing van de endotoxineproblematiek aan de bron in de focus, door het invoeren van innovatieve technologieën bij pluimveebedrijven en – ook op basis van de opgedane kennis en de resultaten uit fase I – een integraal systeem dat voor de grootst mogelijke verhindering van endotoxineemissies ontwikkeld en beproefd wordt: de Endotoxin Reduction Tool.

TECHNOLOGIE

De kern van het project wordt gevormd door verschillende technologische benaderingen, die alle in de loop van het project worden geanalyseerd en toegepast.
De nadruk ligt op duurzame technologieën die het probleem bij de bron aanpakken.

IONISATIE


Met behulp van negatieve ionisatie wordt de stallucht geladen door ionisatieeenheden. De luchtdeeltjes brengen hun lading over op het fijne stof, dat dan begint te klonteren en gedeeltelijk als grof stof op de grond valt.

COLD PLASMA


Plasma bestaat uit een ionenwolk. In de speciale en nieuwe toepassing in pluimveestallen wordt de lucht in de stal gezuiverd met de methode van snelle, koude oxidatie door het elimineren van geurmoleculen.

FAGEN


Door de preventieve behandeling van drinkwater, voer of strooisel met speciale bacteriofagencocktails kan de groei van bepaalde kiemen in pluimveestallen vanaf het begin massaal worden onderdrukt.

STAL-HYGIENE


In de 'hygiënische stal' worden verontreinigd strooisel en fecaliën, die als een belangrijke bron van fijnstof, endotoxines en ammoniak worden beschouwd, regelmatig verwijderd en vervolgens gedroogd.

DASHBOARD


De analyse van verzamelde test- en sensorgegevens met behulp van eennalgoritme kan een dashboard worden ontwikkeld dat direct en zonder vertraging de endotoxineconcentratie kan visualiseren.

LUCHT-WASCHER


Bij de 3-traps luchtwasser worden een biologisch en een chemisch filter gecombineerd en aangevuld met een upstream stoffilter. Op deze manier kunnen endotoxinen, fijn stof en ammoniak uit de stallucht worden gefilterd.

RESULTATEN

PROJECTPARTNERS

PROJECTEINDE

PROJECTFASES

PROJECTBUDGET (€)

NIEUWSBLOG

Voor meer berichten zie alle bijdragen.

Duits-Nederlands consortium presenteert projectresultaten

n het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project BEL AIR werden oplossingen voor schone en gezonde lucht op pluimveebedrijven... Lees meer

Duits-Nederlands consortium werkte aan vermindering van endotoxinen

In het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project BEL AIR, waarin oplossingen voor schone en gezonde lucht in pluimveebedrijven... Lees meer

BEL AIR: Project over endotoxine-emissies uit pluimveestallen

Het Duits-Nederlandse grensgebied is een Europese leider in de pluimveesector en ook internationaal een belangrijk adres. Het merendeel... Lees meer

PERSONEN

De volgende contactpersonen van de leadpartner GIQS zijn beschikbaar om vragen over het project te beantwoorden.
Het programmamanagement is in handen van de Euregio Rijn-Waal.
image
Projectmanager

TIM MÄKELBURG

Tim coördineert de inhoud van het BEL AIR project en is de algemene contactpersoon.

GIQS e.V. - Kantoor Gronau
Löhrings Weide 14
D-48599 Gronau

Telefoon: +49 (0)2565 4054775
Mobiel: +49 (0)179 110 5976
image
Manager financiën & administratie

KARIN BRIL

Karin is het administratieve en financiële aanspreekpunt voor alle projectpartners.

GIQS e.V. - Kantoor Kleve
Boschstraße 16
D-47533 Kleve

Telefoon: +49 (0)2821 894 4034
image
Office manager

JASMIN LOTT

Jasmin is office manager en contactpersoon voor alle Duitse partners op financieel gebied.

GIQS e.V. - Geschäftsstelle Rheinbach
Marie-Curie-Straße 3
D-53359 Rheinbach

Telefoon: +49 (0)2226 87-1030
image
Regionaal programmmamanagement

EUREGIO RIJN-WAAL

De Euregio Rijn-Waal is als regionaal programmamanagement verantwoordelijk voor het BEL AIR-project in het kader van het INTERREG-programma.

Emmericher Straße 24
D-47533 Kleve

Telefoon: +49 (0)2821 79 30 0

PARTNERS

Naast de leadpartner GIQS e.V. zijn in totaal elf partners uit de Duits-Nederlandse grensregio bij het project betrokken: DLV Intensief Advies B.V., Jansen Machinefabriek en Konstruktiebedrijf B.V. (Jansen Poultry Equipment; Jansen Livestock Equipment), Kewi Services B.V., Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH, Paul Rottmann GmbH, Rottmann Group GmbH, PTC Phage Technology Center GmbH, Stichting Aeres Groep, Wind plus Sonne, Whysor B.V. en ZLTO.

CO-FINANCIERS

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het MWIDE NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

CONTACT

Als u vragen of suggesties heeft over het project, neem dan gerust contact op met de leadpartner GIQS e.V.
Gebruik het volgende contactformulier en stuur uw bericht naar GIQS.
Bericht succesvol verzonden!