Duits-Nederlands consortium presenteert projectresultaten

n het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project BEL AIR werden oplossingen voor schone en gezonde lucht op pluimveebedrijven getest en ontwikkeld om gezondheidsrisico's als gevolg van de uitstoot van fijnstof en endotoxinen te voorkomen.
Lees meer

Duits-Nederlands consortium werkte aan vermindering van endotoxinen

In het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project BEL AIR, waarin oplossingen voor schone en gezonde lucht in pluimveebedrijven worden ontwikkeld, zijn door de elf projectpartners talrijke monsternames en luchtmetingen uitgevoerd.
Lees meer

BEL AIR: Project over endotoxine-emissies uit pluimveestallen

Het Duits-Nederlandse grensgebied is een Europese leider in de pluimveesector en ook internationaal een belangrijk adres. Het merendeel van de pluimveebedrijven in beide landen is geconcentreerd in het grensgebied.
Lees meer

Fijnstofsensoren ontwikkeld voor extreme omstandigheden in pluimveestallen

In het kader van het BEL AIR-project werd een stofsensor aangepast en verder ontwikkeld, die nu zonder enig onderhoud continu de fijnstofconcentratie in de stal kan meten - een belangrijk succes voor het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject.
Lees meer

Endotoxine dashboard ontwikkeld voor luchtkwaliteit in pluimveestallen

In het BEL AIr project werd een cloud opgezet waarin alle in het project gemeten gegevens binnenkomen. De resultaten van de metingen en monsternemingen zijn gevisualiseerd in een door Whysor ontwikkeld BEL AIR-dashboard.
Lees meer

Vriendelijkere en betrouwbaardere endotoxinetest gevalideerd

Jarenlang was de LAL-test de standaardmethode om dergelijke monsters op endotoxinen te analyseren. Binnen BEL AIR is het nu echter gelukt om een vriendelijkere, duurzamere en duidelijkere analysemethode op te zetten in de vorm van de rFC-test.
Lees meer

BEL AIR uitgebreid met nieuw werkpakket

Een aanvraag voor verlenging van het INTERREG V A-project BEL AIR is succesvol verlopen. Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject onder leiding van GIQS e.V. had een aanvraag ingediend voor beschikbare middelen uit het INTERREG-programma in het voorjaar van 2021.
Lees meer

Fijnstof meten bij pluimvee

De Nederlandse BEL AIR-partner DLV Advies heeft in het kader van haar activiteiten om de uitstoot van fijnstof en endotoxinen te verminderen begin 2020 een pilotstudie uitgevoerd, waar fijnstof te op een vleeskuikenbedrijf gemeten werd. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende vier weken.
Lees meer

Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project

Omdat de helft van het BEL AIR-project is bereikt, zijn vertegenwoordigers van alle negen projectpartners medio februari 2020 in het Technologiecentrum Kleef bijeengekomen om informatie uit te wisselen over de activiteiten en de tot nu toe geboekte vooruitgang.
Lees meer

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

Preisübergabe Gé Backus
In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject "Slimme Stal" en ontving een projectsubsidie met volledige financiering ter hoogte van 153.945 euro om de marktrijpe technologie vanaf juli voor het eerst in Duitsland met 30 deelnemers in de praktijk te testen. Dit jaar heeft het “Initiative Tierwohl” voor het eerst de dierenwelzijnsinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve ideeën en projecten op het gebied van de varkens- en pluimveehouderij....
Lees meer