Fijnstof meten bij pluimvee

De Nederlandse BEL AIR-partner DLV Advies heeft in het kader van haar activiteiten om de uitstoot van fijnstof en endotoxinen te verminderen begin 2020 een pilotstudie uitgevoerd, waar fijnstof te op een vleeskuikenbedrijf gemeten werd. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende vier weken.
Lees meer

Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project

Omdat de helft van het BEL AIR-project is bereikt, zijn vertegenwoordigers van alle negen projectpartners medio februari 2020 in het Technologiecentrum Kleef bijeengekomen om informatie uit te wisselen over de activiteiten en de tot nu toe geboekte vooruitgang.
Lees meer

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

Preisübergabe Gé Backus
In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject "Slimme Stal" en ontving een projectsubsidie met volledige financiering ter hoogte van 153.945 euro om de marktrijpe technologie vanaf juli voor het eerst in Duitsland met 30 deelnemers in de praktijk te testen. Dit jaar heeft het “Initiative Tierwohl” voor het eerst de dierenwelzijnsinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve ideeën en projecten op het gebied van de varkens- en pluimveehouderij....
Lees meer

Projectworkshops succesvol georganiseerd

Nadat twee weken geleden de Nederlandse workshop met als thema “Financiën en administratie in BEL AIR heeft plaatsgevonden, zijn vandaag vertegenwoordigers van de Duitse projectpartners bij elkaar gekomen voor een eerste projectworkshop. In het Euregio-Forum van de Euregio Rijn-Waal op 15 oktober en in het vergadercentrum Ter-Haar van de Euregio Gronau/Enschede op 30 oktober kwamen vertegenwoordigers van de acht projectpartners bij elkaar om zich over de administratieve bijzonderheden van het INTERREG V A-programma te informeren. Naast een algemene presentatie van programmamanager Piet Boomsma (Euregio Rijn-Waal) over de aanbestedingsrichtlijnen en de bijbehorende documentatie-eisen binnen het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland, lag de nadruk...
Lees meer

BEL AIR officieel van start gegaan

Bij projectpartner Jansen Poultry Equipment (JPE) in het Nederlandse Barneveld vond afgelopen dinsdag de officiële start van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject BEL AIR plaats, dat met Europese middelen gefinancierd wordt. BEL AIR staat voor “Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by Innovative technologies and Internet of Things Resources” en is aangevraagd om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te evalueren om de uitstoot in pluimveebedrijven te verminderen. In totaal negen Duitse en Nederlandse projectpartners - bedrijven en verenigingen - uit de grensregio zullen tot 2020 aan het project meewerken, dat een totaal budget heeft van ongeveer 2,6 miljoen euro. Tijdens het kick-off evenement in de Nederlandse...
Lees meer

Website officieel online

Net op tijd voor de kickoff-bijeenkomst aanstaande dinsdag 25 september heeft de Lead Partner GIQS e.V. de officiële website voor het nieuwe INTERREG V A-project BEL AIR gelanceerd. De pagina's die te bereiken zijn via www.belair-project.eu zijn beschikbaar in de twee projecttalen Duits en Nederlands en bevatten zowel algemene informatie over het project als belangrijke informatie voor de projectdeelnemers. Bezoekers kunnen zich op de website over de inhoud van het project informeren. Beetje bij beetje zal de site groeien en worden aangevuld met achtergrondteksten en informatie over evenementen. In het verdere verloop van het project zullen de (eerste) resultaten ook gepubliceerd en gedocumenteerd worden op de BEL AIR website. Speciaal voor de projectpartners...
Lees meer

Projectaanvraag BEL AIR goedgekeurd

Tijdens de vergadering van de INTERREG-stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal op 19 juni j.l. is de door de lead partner GIQS e.V. ingediende projectaanvraag voor het nieuwe INTERREG V A-project BEL AIR goedgekeurd. De stuurgroep heeft aldus de aanbeveling van het voorbereidingscomité "INTERREG Innovatie Overleg" goedgekeurd, waar de projectaanvraag werd onderzocht op haar innovatieve meerwaarde. BEL AIR is een project uit prioriteit 1 (vergroten van de grensoverschrijdende innovatie). De projectdoelstelling is het verhogen van de product- en procesinnovaties in de Nederlands-Duitse grensregio. Concreet zal in en rondom pluimveehouderijen een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Het project BEL AIR wordt in het kader van...
Lees meer